СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ

На 04 септември 2020г. стартира изпълнението на проект ДБФП № BG16RFOP002-2.073-12054-C01 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“.

Бенефициент: ПЕРФОРМА ЕООД

Цел на проекта: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Кратко описание на проекта/информацията: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Срок за изпълнение на проекта: 3 месеца.

Стойност на проекта: 10 000 лева.

ОФИС СОФИЯ

ул. "Проф. Иван Георгов" 3

0888 930 305, 0887 219 377

office@performa.bg

Виж карта

ОФИС ВАРНА

Западна промишлена зона

0888 930 305, 0887 219 377

varna@performa.bg

Виж карта
запитване

НАПРАВЕТЕ ЗАПИТВАНЕ

Грешка

Грешка

Грешка