ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

Днес 30.04.2018 г. публикуваме настоящата Покана за избор на изпълнител по процедура "Закупуване на производствено и друго оборудване":

  • Обособена позиция 1: Машина за лазерно рязане и маркиране - 1 брой;
  • Обособена позиция 2: Машина за огъване на стоманени ножове - 1 брой
  • Обособена позиция 3: Система за оползотворяване на остатъчната топлинна енергия - 1 брой.

Документацията по процедурата може да бъде сваленa от ТУК.

Крайният срок за подаване на оферти е 08.05.2018 г.
Ще се приемат оферти до изтичане на посочената крайна дата.
Офертите се подават чрез ИСУН 2020.

Комисията ще отваря офертите на: 09.05.2018 г. от 10:00 часа.
Отварянето ще се състои в сградата на ПЕРФОРМА ЕООД на адрес:
гр. София, кв. ВОЕННА РАМПА, ул. ПРОФ. ИВАН ГЕОРГОВ, 3

Процедурата се провежда в изпълнение на проект ДБФП № BG16RFOP002-3.001-0766-C01 Повишаване на енергийната ефективност на ПЕРФОРМА ЕООД.

ОФИС СОФИЯ

ул. "Проф. Иван Георгов" 3

0888 930 305, 0887 219 377

office@performa.bg

Виж карта

ОФИС ВАРНА

Западна промишлена зона

0888 930 305, 0887 219 377

varna@performa.bg

Виж карта
запитване

НАПРАВЕТЕ ЗАПИТВАНЕ

Грешка

Грешка

Грешка